Warsztaty w Mediatece

5 marca 2013r. - WOLONTARIAT - Warsztaty w Mediatece przy pl. Teatralnym. Nasi licealiści uczestniczyli w tym dniu, w warsztatach poświęconych wolontariatowi, pt. " Wolontariat - dziura w życiorysie?". To było dużo nowych treści i interesująca dyskusja. Druga część warsztatów poświęcona była omawianiu projektów unijnych dla różnych grup wiekowych oraz uczestnictwu w projektach zagranicznych i związanych z tym procedurach. Było to trochę wprowadzeniem w realia dorosłego świata. Byliśmy zadowoleni z uczestnictwa w tych warsztatach.

 
 
<!--  |