WARSZTATY HISTORYCZNO -RELIGIJNE NA JASNEJ GÓRZE...

W dniu 5 czerwca odbyły sie warsztaty historyczno-religijne w Sanktuarium na Jasnej Górze dla klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia prowadził ojciec Piotr i nasz nauczyciel historii. Po Sanktuarium oprowadziła nas siostra Urszula, przewodnik jasnogórski. Zwiedziliśmy Bazylikę Jasnogórską, Kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie obserwowaliśmy uroczyste odsłonięcie cudownego obrazu, Arsenał, muzeum 600-lecia, bastion św. Rocha, Skarbiec, Wieczernik. Z wieży podziwialiśmy panoramę okolicy. Odbyliśmy także drogę krzyżową wzdłuż fortyfikacji. Ksiądz Piotr opowiadał także o rodzinie Papieża Jana Pawła II i o historii Jasnej Góry- świętym miejscu narodu polskiego, o zakonie paulinów. Nasz historyk zwracał uwagę na aspekt historyczny Jasnej Góry, potop szwedzki, późniejszą historię i historię współczesną. Pani przewodnik pochwaliła naszych uczniów za wzorowe zachowanie. W domu pielgrzyma zjedliśmy obiad i oczywiście na desre słynne wadowickie kremówki.

 
 
<!--  |