SIGMA - CYFROWA  SZKOŁA - CYFROWE  KLASY - podręczniki  NA  TABLETACH !!!

{loadposition przydatne_informacj
Szkoły SIGMA  jako jedne z pierwszych, 1 września 2012 roku uruchomiły pierwszą KLASĘ CYFROWĄ. Była to klasa pierwsza  gimnazjum.  Aktualnie   GIMNAZJUM i LICEUM SIGMA– są  SZKOŁAMI NA TABLETACH!!! -   W związku z tym, w całej szkole dostępna jest wewnętrzna sić wi-fi.                                                                                                   Funkcjonowanie  klas cyfrowych umożliwia nauczycielom prowadzenie zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów w niekonwencjonalnej, nowatorskiej formule, która jednocześnie jest ciekawa  i atrakcyjna dla ucznia. 
– Ogólna efektywność nauki, na którą składają się czynniki takie jak zaangażowanie uczniów, ich skupienie czy zrozumienie przekazywanych treści, wzrasta w cyfrowych klasach sygnalizują nauczyciele.
–Taka nauka  to rewolucja technologiczna. Podręczniki z ekranami dotykowymi umożliwiają każdemu uczniowi swobodny dostęp do treści edukacyjnych w dowolnym miejscu i czasie. Sam e-podręcznik to więcej niż e-book,. To plastyczny, innowacyjny i multimedialny zasób, wciągający i interaktywny. Już są dostępne  filmy, obrazy i ćwiczenia na tabletach. Dzięki temu, że e-podręcznik jest coraz ciekawszy i bardziej motywujący, przyczynia się on do lepszego przyswajania wiedzy przez uczniów. Do tego nie wymaga konkretnego sprzętu -wystarczy tablet.  A tablet już  dojrzał do edukacji....                                                                                                           

- W dwudziestym pierwszym wieku nie da się uniknąć cyfryzacji. Mądrze zorganizowana cyfrowa szkoła to przede wszystkim nauczyciele, chętnie i z przekonaniem korzystający z komputerów, internetu, czy Facebooka i wiedzący, jak wykorzystać naturalne zafascynowanie młodzieży smartfonami, portalami i filmami na YouTube.  Dzięki  tej technologii praca nauczyciela jest skuteczniejsza i łatwiejsza, a nauka przyjemniejsza i bardziej motywująca dla ucznia.

 Choć nie zmieniają się podstawowe treści, łatwiej przedstawić i zrozumieć zawiłości gramatyczne, korzystając z wideoprezentacji. Dłużej można utrzymać koncentrację uczniów w klasie, jeśli wykonują oni ćwiczenia interaktywne, wyświetlane na ekranie, gdzie natychmiast możemy sprawdzić poprawność wpisanej odpowiedzi.
 Skuteczniej można zmotywować młodzież do odrabiania zadań domowych, umieszczając odpowiednie ćwiczenia w internecie. Odpowiednio przygotowane elektroniczne gry edukacyjne pozwalają w przyjemny sposób zapamiętywać.  Umiejętnie wykorzystany portal społecznościowy to doskonałe narzędzie do nauki konwersacji, monitorowania pisemnych form wypowiedzi i do kontaktu z nauczycielem poza zajęciami. Jeżeli tylko chcemy uczyć języków obcych w nowoczesny sposób, mamy w czym wybierać.
 Interaktywny podręcznik w formie elektronicznej motywuje młodych ludzi do pracy na lekcji, a samosprawdzające się zadania domowe na platformie internetowej pozwolają im osiągać lepsze wyniki na testach i egzaminach. 
 

„Ważnym zadaniem szkoły [...] jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. ”

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw RP, nr 4 z dnia 15 stycznia 2009)
 
 
<!--  |