Szkoła  czy  przedszkole  DLA  SZEŚCIOLATKA ? Sześciolatki   w  szkole  SIGMA!

 

Rok 2014/2015- to będzie wyjątkowy rok dla sześciolatków... 

Zgodnie z nowymi przepisami, we wrześniu 2014 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) i urodzone do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców. A od września 2015 r. do szkoły pójdą dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) i pozostałe urodzone od lipca do końca grudnia 2008 r. (siedmiolatki). i TYLE PRZEPISY.... A CO W SIGMIE?

W naszej szkole dla sześciolatków mamy miejsca zarówno w szkole jak i w przedszkolu...

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka ...                                        W naszej klasie pierwszej ....                                                                                                                lekcje nie trwają 45 minut - ich długość dostosowana jest do aktywności dzieci,                                         nie ma dzwonków w szkole,                                                                                                                   w czasie świetlicowym przygotowana jest obszerna oferta rozwijających zajęć pozalekcyjnych oraz  jest odrabianie lekcji pod nadzorem nauczyciela,                                                                                                                                    nasi nauczyciele są przygotowani do pracy z sześciolatkami...
a w przedszkolu.... W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole dzieci pięcioletnie realizują obowiązek wychowania przedszkolnego. Odbywa się on w najstarszej grupie w przedszkolu lub w tak zwanej „zerówce”. W tym czasie nauczyciele, pracując z dziećmi, poznają ich potrzeby i możliwości oraz analizują ich gotowość do podjęcia nauki w szkole. Zadaniem nauczycieli jest omówienie z rodzicami wyników tych obserwacji pedagogicznych...                                                                                                                                                   Więcej informacji o przedszkolu na stronie: www.przedszkole-tygryski.pl

 

wszystkich informacji udziela sekretariat : tel. 71 321 36 35

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
<!--  |