I Wrocławski Konkurs Matematyczny "MATEW"

 

GRATULUJEMY  młodym matematykom, uczniom  klas I -III szkół podstawowych, za udział i wspaniałe wyniki w pierwszym etapie, I Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego  " MATEW", skierowanego do najmłodszych uczniów. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych oraz ujawnianie młodych talentów matematycznych jest celem konkursu.                                    Finał konkursu odbędzie się 15 kwietnia 2014r. w Prywatnej Szkole Podstawowej SIGMA przy pl. Świętego Macieja 7a we Wrocławiu.                                                                                                                                                     Program dnia:
 10:00 Powitanie uczestników,  

 10: 20- 11:20 Etap finałowy konkursu,

12:20 ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród.

----------------------------------------------------------------------------------

 

Lista uczestników etapu finałowego

 

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

Szkoła

Koordynator

1.

Wiktor Sierda

I

Szkoła Podstawowa nr 95

Aneta Bedka

2.

Weronika Ćwikła

II

Szkoła Podstawowa nr 95

Aneta Bedka

3.

Jakub Poneda

III

Szkoła Podstawowa nr 95

Aneta Bedka

4.

Marek Napora

III

Szkoła Podstawowa nr 44

Anita Zawitowska

5.

Franciszek Knapiński

I

Szkoła Podstawowa nr 12

Milada Ledóchowska-

Muszyńska

6.

Michał Strugała

II

Szkoła Podstawowa nr 12

Milada Ledóchowska- Muszyńska

7.

Maria Wojaczyńska

III

Szkoła Podstawowa nr 12

Milada Ledóchowska- Muszyńska

8.

Karol Madera

I

Szkoła Podstawowa nr 83

Magdalena Prostak

9.

Paweł Strzałka

II

Szkoła Podstawowa nr 83

Magdalena Prostak

10.

Zofia Gizicka

III

Szkoła Podstawowa nr 83

Magdalena Prostak

11.

Leonia Solarek

I

Szkoła Podstawowa nr 90

Agata Ługowska

12.

Lila Kawalec

II

Szkoła Podstawowa nr 90

Agata Ługowska

13.

Inga Chowaniec

III

Szkoła Podstawowa nr 90

Agata Ługowska

14.

Michał Januszkiewicz

III

Szkoła Podstawowa nr 90

Agata Ługowska

15

Hanna Kędzierska

I

Szkoła Podstawowa nr 1

Anna Juryta

16.

Emilia Królikowska

II

Szkoła Podstawowa nr 1

Anna Juryta

17.

Maciej Durkalec

III

Szkoła Podstawowa nr 1

Anna Juryta

18.

Kacper Sobkowicz

I

Szkoła Podstawowa nr 107

Dorota Safaryn

19.

Natalia Brodziak

II

Szkoła Podstawowa nr 107

Dorota Safaryn

20.

Antoni Buraczewski

III

Szkoła Podstawowa nr 107

Dorota Safaryn

21.

Leon Przybylski

I

Prywatna Szkoła Podstawowa SIGMA

Aleksandra Łagocka

22.

Łukasz Wojtaszyn

II

Prywatna Szkoła Podstawowa SIGMA

Aleksandra Łagocka

  fragment regulaminu:                              III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w Konkursie z pieczątką szkoły należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 24 marca 2014 roku do godz. 16:00 

2. Konkurs zostaje przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: klasy I, klasy II, klasy III. i w dwóch etapach: szkolnym oraz finałowym - wrocławskim.

3. Zestawy zadań na każdy etap konkursu ustala Komisja Konkursowa. Zestawy będą dostarczone do szkół przy pomocy poczty elektronicznej dzień przed etapem szkolnym konkursu..

4. Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • Etap I - szkolny, odbywa się na terenie każdej zgłoszonej szkoły, w dniu 28 marca 2014r (piątek).

Polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczestników pod nadzorem nauczycieli uczących w danej szkole zadań przesłanych przez Komisję Konkursową. Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora zgłoszonej szkoły przeprowadza etap szkolny. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają pocztą elektroniczną wyniki etapu szkolnego na załączonym wzorze protokołu, do dnia 07 kwietnia 2014 roku za pomocą poczty elektronicznej . Lista osób zakwalifikowanych do etapu finałowego będzie opublikowana na stronie internetowej szkoły Sigma: www.sigma.edu.pl w terminie : 09.kwietnia 2014r.

  • Etap II - FINAŁOWY – odbywa się na terenie Prywatnej Szkoły Podstawowej Sigma we Wrocławiu, w dniu 15 kwietnia 2014r. i polega na rozwiązywaniu zadań pod nadzorem Komisji Konkursowej. Wyniki etapu finałowego będą ogłoszone w dniu tego etapu.

5. Prace uczniów są kodowane.

6. Uczestnik konkursu nie może używać kalkulatora, powinien mieć własne przybory (ołówek, pióro/długopis, linijkę, gumkę oraz kredki).

7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.                                                                                                                       8.Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników oraz zdjęć z przebiegu konkursu .                                                                                          9. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele oddelegowani przez dyrektora szkoły.                                                           10.Uczestnik konkursu winien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną.                                                              11.Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, mogą nie  być do niego dopuszczeni przez Komisję Konkursową.                   

VI. WYNIKI I NAGRODY               

1. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu finału, podczas uroczystego zakończenia konkursu.

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Komisja nie udostępnia prac uczniów do wglądu .

   3. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela sekretariat szkoły, tel. (071) 321-36-35 oraz koordynator konkursu Aleksandra Łagocka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

-----------------------------------------------

 
 
<!--  |