ORDER dla naszego nauczyciela.                

 

 14 stycznia 2017r    w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji 50-lecia CANTORES  MINORES  WRATISLAVIENSES, na którym nasz nauczyciel matematyki i muzyki, nauczyciel dyplomowany,  pani Małgorzata Malcher została odznaczona ORDEREM:                                                                                                                                            " ZASŁUŻONY  DLA  KULTURY POLSKIEJ"                                                                              nadany przez Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.                                                                         GRATULUJEMY!!!                                                                                                                            I cieszymy się, że mamy wśród nas tak wspaniałego nauczyciela.                                                                                                            -          
         
   

 

                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
<!--  |