PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM SIGMA - 2013/2014


KLASA I

MATEMATYKA - podręcznik -e-book:" MATEMATYKA 1" - wyd. GWO,

INFORMATYKA - podręcznik e-book:' INFORMATYKA - PODSTAWOWE TEMATY" - wyd. PWN,

JĘZYK POLSKI - podręcznik e-book:" SŁOWA NA CZASIE -podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla kl. 1" -wyd. Nowa Era, - podręcznik z ćwiczeniami-e-book:" SŁOWA NA CZASIE. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla kl.1" -wyd. Nowa Era,

HISTORIA - podręcznik i ćwiczenia -e-book :"ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI- podręcznik i ćwiczenia do kl. 1 gimnazjum" -wyd. Nowa Era,

BIOLOGIA - podręcznik i ćwiczenia - e-book:" PULS ZYCIA 1 - podręcznik i ćwiczenia do kl.1 gimnazjum" -wyd. Nowa Era,

GEOGRAFIA - podręcznik i ćwiczenia-e-book:" PULS ZIEMI 1 - podręcznik+ zeszyt ćwiczeń"-wyd. Nowa Era, Atlas (dla klas 1-3):" ATLAS GEOGRAFICZNY: POLSKA, KONTYNENTY, ŚWIAT - GIMNAZJUM" -wyd. Nowa Era,

FIZYKA -podręcznik-e-book:"ŚWIAR FIZYKI 1" -wyd. Zamkor,

CHEMIA - podręcznik i ćwiczenia-e-book:" CHEMIA NOWEJ ERY. CZĘŚĆ 1 " -wyd. Nowa Era,

MUZYKA - podręcznik:" MUZYKA" - wyd. Operon,

ZAJCIA ARTYSTYCZNO-WOKALNE - bez podręcznika,

RELIGIA - podręcznik:" SZUKAM WAS" - wyd. WAM Kraków,

podręczniki przewidziane do nauki językow obcych w roku szkolnym 2013/2014: ich wybór jest uzależniony od stopnia zaawansowania ucznia i od grupy językowej do ktorej uczeń zostanie przypisany po diagnozach na początku września !

KLASA II

MATEMATYKA - podręcznik i ćwiczenia- e-book :" MATEMATYKA Z PLUSEM 2" - wyd. GWO,

INFORMATYKA - podręcznik:"  INFORMATYKA NIE TYLKO DLA UCZNIOW . Podręcznik dla gimnazjum 2"-wyd. PWN

JĘZYK POLSKI - podręcznik 1-e-book:" SŁOWA NA CZASIE . Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego" - wyd. Nowa Era, podręcznik 2- e-book:" SŁOWA NA CZASIE. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami" -wyd. Nowa Era,

HISTORIA - podręcznik i ćwiczenia-e-book:" ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI. Podręcznik do klasy 2 gimnazjum i zeszyt ćwiczeń" - wyd. Nowa Era,

WOS - podręcznik +ćwiczenia -multibook:" DZIŚ I JUTRO cz.1" -wyd. Nowa Era,

GEOGRAFIA - podręcznik i ćwiczenia -e-book:" PULS ZIEMI 2" - wyd. Nowa Era oraz atlas geograficzny ( kontynuacja):" Polska. Kontynenty. Swiat" -wyd. Nowa Era,

BIOLOGIA - podręcznik i ćwiczenia -e-booki:" PULS ŻYCIA 2 " -wyd. Nowa Era,

FIZYKA - podręcznik i ćwiczenia- e-booki:" SPOTKANIA Z FIZYKĄ 2" - wyd. Nowa Era,

CHEMIA - podręcznik i ćwiczenia-e-booki:" CHEMIA NOWEJ ERY 2" -wyd. Nowa Era,

PLASTYKA - podręcznik-e-book:" KRAINA SZTUKI" -wyd. PWN,

RELIGIA - podręcznik:" JESTEM Z WAMI" -wyd. WAM Kraków.

podręczniki przewidziane do nauki języków obcych w roku szkolnym 2013/2014: - ich wybór jest uzależniony od stopnia zaawansowania ucznia i od grupy językowej do której uczeń zostanie przypisany na początku roku , we wrześniu.

KLASA III

MATEMATYKA - podręcznik:" MATEMATYKA 3- podręcznik do gimnazjum" -wyd. GWO,

INFORMATYKA - podręcznik:" INFORMATYKA NIE TYLKO DLA UCZNIÓW- podręcznik dla gimnazjum kl.3" - wyd. PWN,

JĘZYK POLSKI - podręcznik:" JĘZYK POLSKI 3 -podręcznik do gimnazjum" - wyd. Operon,

HISTORIA - podręcznik i ćwiczenia:" ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI -podręcznik do klasy 3 gimnazjum" - wyd. Nowa Era,

WOS - podręcznik i ćwiczenia:" DZIŚ I JUTRO cz.2 -podręcznik z ćwiczeniami" - wyd. Nowa Era,

GEOGRAFIA - podręcznik i ćwiczenia:" GEOGRAFIA3. GEOGRAFIA BEZ TAJEMNIC. EUROPA I ŚWIAT" - wyd. Wiking oraz atlas geograficzny 1-3 ( kontynuacja) -:" Atlas geograficzny. Polsak.Kontynenty. Świat" - wyd. Nowa Era.

BIOLOGIA - podręcznik i ćwiczenia:" PULS ŻYCIA.- Podręcznik do klasy 3 gimnazjum", " PULS ZYCIA" -zeszyt ćwiczeń - wyd. Nowa Era,

FIZYKA - podręcznik:" ŚWIAT FIZYKI 3. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. - wyd. Zamkor,

CHEMIA - podręcznik i ćwiczenia:" CHEMIA NOWEJ ERY. cz.3-podręcznik"-wyd. Nowa Era oraz "CHEMIA NOWEJ ERY - zeszyt ćwiczeń. cz. 3" -wyd. Nowa Era,

ZAJĘCIA TECHNICZNE - podręcznik:" ZAJĘCIA TECHNICZNE" - wyd. Operon.

RELIGIA - podręcznik:" CHODŹMY RAZEM" - wyd. WAM Kraków,podręczniki przewidziane do nauki języków obcych w roku szkolnym 2013/2014: ich wybór uzależniony jest od stopnia zaawansowania ucznia i od grupy językowej do której uczeń zostanie przypisany po diagnozach na początku roku szkolnego , we wrześniu!

 

język angielski w gimnazjum :

1. podręcznik -e-book:"NEXT MOVE 2" -wyd. Longmann,

2. podręcznik e-book:" ENGLISH EXPLORER" - wyd. Nowa Era,

3. podręcznik e-book:" NEM EXAM CHALLENGES 3" - wyd. Longmann Pearson,

język  niemiecki w gimnazjum:

1. podręcznik i ćwiczenia -multibook:" A-HA 1A neu" lub "A-HA 1B neu" -wyd. WSIP,

2. podręcznik i ćwiczenia - multibook:" A-HA 2A neu" lub "A-HA 2B neu" - wyd. WSIP,

3. podręcznik i ćwiczenia: "A-HA 2B neu" lub " A-HA 3B neu" -wyd. WSIP.

 

 

 
 
<!--  |