PODRĘCZNIKI LICEUM SIGMA 2013/2014

KLASA I

MATEMATYKA - podręcznik - e -book:" MATEMATYKA. POZNAĆ. ZROZUMIEĆ. klasa 1 -zakres podstawowy" - wyd. WSIP,

INFORMATYKA - podręcznik-e-pakiet:" INFORMATYKA TO PODSTAWA-zakres podstawowy"- wyd. WSIP,

JĘZYK POLSKI - e-pakiet: e-book +e-ćwiczenia:" ZROZUMIEĆ TEKST. ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA. RENESANS-PREROMANTYZM,-podręcznik elektroniczny kl.1, cz.1 i cz.2. zakres podstawowy i rozszerzony. " - wyd. WSIP,

BIOLOGIA - e-pakiet:" BIOLOGIA. PO PROSTU." -wyd. WSIP,

GEOGRAFIA - e-pakiet:" GEOGRAFIA. PO PROSTU" - wyd. WSIP,

HISTORIA - e-pakiet:" HISTORIA. PO PROSTU."-wyd. WSIP,

FIZYKA - e-pakiet:" FIZYKA. PO PROSTU -zakres podstawowy" -wyyd. WSIP,

CHEMIA - e-pakiet:"CHEMIA. PO PROSTU."  - wyd. WSIP,

WOS - e-pakiet:" WOS. PO PROSTU" wyd. WSIP,

WOK - podręcznik:" SPOTKANIA Z KULTURĄ" - wyd. Nowa Era,

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - podręcznik i ćwiczenia:" EKONOMIA STOSOWANA" - wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - e-pakiet:" EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - PO PROSTU" - wyd. WSIP,

RELIGIA - podręcznik:" JESTEM ŚWIADKIEM CHRYSTUSA W KOŚCIELE" -wyd. WAM Kraków,

ETYKA - bez podręcznika dla ucznia: "ETYKA -zakres podstawowy" - wyd. Operon.

podręczniki przewidzaine do nauki języków obcych w roku szkolnym 2013/2014: ich wybór uzależniony jest od stopnia zaawansowania ucznia i od grupy językowej do której uczeń zostanie przypisany po diagnozach na początku września!

JĘZYK ANGIELSKI: -podręcznik - multibook: " MATURA EXPLORER 1" - wyd. Nowa Era, lub " MATURA EXPLORER 2 - wyd. Nowa Era,

JĘZYK NIEMIECKI - podręcznik i ćwiczenia:" SCHRITTE INTERNATIONAL 1" lub " SCHRITTE INTERNATIONAL 2" - wyd. Heuber.

KLASA II

 MATEMATYKA - podręcznik:" MATEMATYKA Z PLUSEM 2- zakres podstawowy" - wyd. GWO,

JĘZYK POLSKI - podręcznik :" CIEKAWI ŚWIATA 2 - zakres podstawowy" - wyd. Operon,

JĘZYK NIEMIECKI - (podręcznik uzależniony od grupy językowej),

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - podręcznik:" POZNAĆ PRZESZLOŚĆ. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO" - wyd. Nowa Era,

INFORMATYKA - podręcznik:" INFORMATYKA - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. - poziom rozszerzony" - wyd. MiGra,

JĘZYK CHIŃSKI - podręcznik podany zostanie we wrześniu,

przedmioty w zakresie rozszerzonym: profil politechniczny:

MATEMATYKA - podręcznik:" MATEMATYKA Z PLUSEM 2 - zakres rozszerzony - wyd. GWO,

FIZYKA - podręcznik:" ODKRYĆ FIZYKĘ cz.2 - poziom rozszerzony" wyd. Nowa Era,

JĘZYK ANGIELSKI -(podręcznik uzależniony od grupy językowej),

przedmioty w zakresie rozszerzonym: profil (medyczny)przyrodniczo-językowy:

CHEMIA - podręcznik:" TO JEST CHEMIA - kl.2 -poziom rozszerzony" - wyd. Nowa Era,

BIOLOGIA - podręcznik:" BIOLOGIA NA CZASIE -cz.2 - poziom rozszerzony" - wyd. Nowa Era,

JĘZYK ANGIELSKI - (podręcznik uzależniony od grupy językowej),

podręczniki przewidziane do nauki języków obcych w roku szkolnym 2013/2014: ich wybór uzależniony jest od stopnia zaawansowania ucznia i od grupy językowejdo której uczeń został przypisany po diagnozach wstępnych !

JĘZYK ANGIELSKI - podręcznik - multibook:" MATURA EXPLORER 1" - lub " MATURA EXPLORER 2" - wyd. Nowa Era,

JĘZYK NIEMIECKI - podręcznik i ćwiczenia:" SCHRITTE INTERNATIONAL 1" lub" schritte international 2" - wyd. Heuber.

KLASA III

MATEMATYKA - podręcznik 1:" MATEMATYKA 3 - zakres podstawowy z rozszerzeniem" - wyd. NGWO, podręcznik 2:" MATURA Z MATEMATYKI 2010 -poziom podstawowy, cz. 1 i 2" - wyd. Wydawnictwo 2000,

JĘZYK POLSKI - podręcznik:" ZROZUMIEĆ TEKST. ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA" - wyd. WSIP,

JĘZYK ANGIELSKI - podręcznik:" REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - poziom podstawowy" - wyd. LongmannPearson, podręcznik:" REPETYTORIUM Z JĘZYKA ANGIERLSKIEGO - poziom rozszerzony " - wyd. Longmann Pearson,

JĘZYK NIEMIECKI - podręcznik i ćwiczenia:" SCHRITTE INTERNATIONAL 3" - wyd. Heuber,

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - podręcznik i ćwiczenia:" EKONOMIA STOSOWANA" - wyd. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczosci,

WOS - podręcznik:" WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE" - wyd. WSIP,

WOK - podręcznik:" WIEDZA O KULTURZE" -(autor: W.Panek) -  wyd.

RELIGIA - podręcznik:" JESTEM ŚWIADKIEM CHRYSTUSA W RODZINIE" - wyd. WAM Kraków,

ETYKA - bez podręcznika dla ucznia:" ETYKA - zakres podstawowy " - Operon,

przedmioty rozszerzone:

HISTORIA - podręcznik:" BURZLIWY WIEK XX. - podręcznik do historii klasy 3 liceum -poziom podstawoy i rozszerzony." wyd. Nowa Era,

MATEMATYKA - podręcznik:" MATEMATYKAS Z PLUSEM 3 - zakres podstawowy z rozszerzeniem" - wyd. GWO,

BIOLOGIA - podręcznik i ćwiczenia: " BIOLOGIA 3 -zakres rozszerzony" - wyd. Operon,

CHEMIA - " ZBIÓR ZADAŃ Z CHEMII DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. Zakres rozszerzony" - wyd. Pazdro.

 

 

 
 
<!--  |