DLACZEGO MY?                      

SZKOŁA NASZA OTWARTA JEST  NA KAŻDEGO UCZNIA - rozwijamy talenty i zainteresowania, wykorzystujemy mocne strony każdego ucznia. Sprawiamy, że nauka przynosi  satysfakcję,  motywuje  i inspiruje do dalszej pracy.

KAZDY UCZEŃ MA PRZYGOTOWANĄ INDYWIDUALNĄ ŚCIEŻKĘ ROZWOJU - każdy uczeń w zespole klasowym jest inny. Nasi nauczyciele pomagają uczniom w projektowaniu ich własnej ścieżki rozwoju.  Dobierają im konkunrsy i olimpiady. Zachęcają do udziału w projektach edukacyjnych, do przygotowywania prezentacji multimendialnych w różnorodnych projektach. Rozszerzają im zakres maretiału stosownie do ich zainteresowań.

ŚWIETLICA PROWADZONA JEST W JĘZYKU ANGIELSKIM,

ORGANIZUJEMY DUŻO WYJŚĆ, WYCIECZEK, ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PLENERZE - lekcje muzealne, piesze wyprawy tematyczne, gry terenowe, zajęcia przedmiotowe w terenie w kontakcie z przyrodą, w kontakcie ze  środowiskiem , wycieczki wyjazdowe, zielone i białe szkoły sprawiają uczniom wiele radości i w sposób naturalny zwiększają motywacje do nauki...

STOSUJEMY NAJNOWSZE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I MULTIMEDIA -

ROZWIJAMY TALENTY -

MAMY WSPANIAŁYCH NAUCZYCIELI!!! -

NASI UCZNIOWIE OBJĘCI SĄ DODATKOWO OPIEKĄ SPECJALISTÓW - logopedy, pedagoga,

WSPÓŁPRACUJEMY Z RODZICAMI . Organizowane uroczystości szkolne przybliżają naszą szkołę rodzicom i pozwalają przypatrzeć się naszej pracy poprzez ocenę pokazu talentów dzieci. Spotkania na wywiadówkach, indywidualnych konsultacjach czy na bieżąco przesyłanych w mailach informacjach pozwalają na bieżąco śledzić postępy edukacyjne dziecka i jego rozwój.

 
 
<!--  |